referanse

Tilbygg på Fantoft

Tilbygg på Fantoft, Lyst og pent, uteområdet er også renovert, samt tak og kledning.